GOLD sắp bật lên hay bứt ra

GOLD đang hướng tới một đường của 1708.8199. Nếu biến động này tiếp diễn, giá của GOLD có thể chạm mức 1708.8199 trong vòng 6 giờ tiếp theo. Nhưng đừng vội giao dịch, nó đã chạm đường này nhiều lần trong quá khứ, vì vậy biến động này có thể tồn tại trong thời gian ngắn và cuối cùng sẽ bật lên.

Có thể có biến động lớn trên Switzerland 20

Switzerland 20 đã phá vỡ một đường của 10706.0000 và gợi ý biến động tiềm năng tới mức 10663.0996 trong vòng 6 giờ tiếp theo. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong quá khứ, vì vậy có lẽ nhà giao dịch nên đợi xác nhận sự bứt phá này trước khi đặt giao dịch. Nếu điểm bứt ra không xác nhận, chúng ta