Sweden 30 đã trải qua biến động đặc biệt lớn

Đối với những người không tin vào xu hướng, điều này có thể là cơ hội để tận dụng biến động đặc biệt 4,51% trên Sweden 30. Biến động đã xảy ra trên 7 ngày gần nhất. Đối với những người đầu tư theo xu hướng trong số các bạn, bạn có thể nghĩ về việc đi theo xu hướng có thể này.

Ripple – กำลังเข้าใกล้ระดับราคาทางจิตวิทยา

Ripple กำลังเคลื่อนที่ไปยังเส้นแนวรับของ แนวรับ เนื่องจากเราเคยเห็นราคาพักตัวจากตำแหน่งนี้มาก่อนในอดีต เราอาจได้เห็นการเบรคผ่านเส้นนี้หรือการรีบาวน์กลับไปยังเส้นปัจจุบัน ราคาได้มาแตะที่เส้นนี้แล้วหลายครั้งในช่วง 7 วันที่ผ่านมาและอาจกลับไปทดสอบอีกครั้งในช่วง 2 วันถัดไป

Sweden 30 กำลังเคลื่อนตัวในช่วงกว้าง

สำหรับผู้ที่ไม่เชื่อในแนวโน้ม นี่อาจเป็นโอกาสใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนตัว 4.51% ของ Sweden 30 การเคลื่อนตัวนี้ได้เกิดขึ้นในช่วง 7 วันที่ผ่านมา สำหรับผู้ที่กำลังติดตามแนวโน้มนี้อยู่ คุณอาจเกาะไปกับเทรนด์นี้ได้

ใกล้จะเกิดการทะลุผ่านระดับราคาสำคัญของ AUDCHF

AUDCHF กำลังเคลื่อนตัวไปยังเส้นของ 0.6320 ซึ่งได้มีการทดสอบมาแล้วหลายครั้งในอดีต เราเคยเห็นว่าราคาได้ย่อตัวจากตำแหน่งนี้มาก่อนในอดีต ดังนั้นในขั้นนี้มันยังไม่ชัดเจนว่าราคาจะสามารถทะลุผ่านราคานี้หรือเกิดการรีบาวน์เหมือนก่อนหน้านี้ ถ้าหาก AUDCHF ดำเนินต่อไปในทิศทางปัจจุบัน เราสามารถคาดหวังได้ว่าราคาจะไปที่ 0.6320 ภายใน 21 ชั่วโมงถัดไป

Bank of America – chạm đường giá tâm lý

Bank of America đã phá vỡ đường hỗ trợ. Vì chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi mức giá này trong quá khứ, nhà giao dịch nên đợi xác nhận sự bứt ra trước khi giao dịch. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 5 ngày gần nhất và gợi ý một mức mục tiêu có thể ở khoảng 33.39 trong

Breach of important price line imminent by AUDCHF

AUDCHF is moving towards a line of 0.6320 which it has tested numerous times in the past. We have seen it retrace from this position in the past, so at this stage it isn’t clear whether it will breach this price or rebound as it did before. If AUDCHF continues in its current trajectory, we may see it move towards 0.6320 within the next

Ripple – đang tiến gần đến đường giá tâm lý

Ripple đang di chuyển tới đường hỗ trợ. Vì chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi mức này trong quá khứ, chúng ta có thể chứng kiến sự bứt ra khỏi đường này, hoặc bật trở lại các mức hiện tại. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 7 ngày gần nhất và có thể chạm nó lần nữa trong vòng

Pelanggaran garis harga penting akan berlaku oleh AUDCHF

AUDCHF sedang bergerak ke arah garis 0.6320 yang telah diuji beberapa kali pada masa lalu. Kami telah melihatnya menjejaki semula daripada kedudukan ini pada masa lalu, jadi pada peringkat ini tidak jelas sama ada ia akan melanggar harga ini atau melantun semula seperti yang berlaku sebelum ini. Jika AUDCHF meneruskan trajektori semasanya, kita mungkin melihatnya bergerak ke arah 0.6320 dalam 21 jam.