Coinbase đã phá vỡ đường giá 70.26 quan trọng

Coinbase đã phá vỡ đường kháng cự. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 46 ngày gần nhất. Sự bứt ra này cho thấy khả năng di chuyển tới mức 88.26 trong 3 ngày tiếp theo. Vì chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi mức này trong quá khứ, nhà giao dịch nên đợi xác nhận sự bứt ra.

Alibaba sắp bật lên hay bứt ra

Alibaba đang hướng tới một đường của 87.55. Nếu biến động này tiếp diễn, giá của Alibaba có thể chạm mức 87.55 trong vòng 17 giờ tiếp theo. Nhưng đừng vội giao dịch, nó đã chạm đường này nhiều lần trong quá khứ, vì vậy biến động này có thể tồn tại trong thời gian ngắn và cuối cùng sẽ bật lên.

Coinbase – đang tiến gần đến đường giá tâm lý

Coinbase đang di chuyển tới đường hỗ trợ. Vì chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi mức này trong quá khứ, chúng ta có thể chứng kiến sự bứt ra khỏi đường này, hoặc bật trở lại các mức hiện tại. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 40 ngày gần nhất và có thể chạm nó lần nữa trong vòng

Airbnb – đang tiến gần đến đường giá tâm lý

Airbnb đang di chuyển tới đường kháng cự. Vì chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi mức này trong quá khứ, chúng ta có thể chứng kiến sự bứt ra khỏi đường này, hoặc bật trở lại các mức hiện tại. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 31 ngày gần nhất và có thể chạm nó lần nữa trong vòng

Coinbase – chạm đường giá tâm lý

Coinbase đã phá vỡ đường hỗ trợ. Vì chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi mức giá này trong quá khứ, nhà giao dịch nên đợi xác nhận sự bứt ra trước khi giao dịch. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 39 ngày gần nhất và gợi ý một mức mục tiêu có thể ở khoảng 47.40 trong 2 ngày