Dropbox Inc sắp bật lên hay bứt ra

Dropbox Inc đang hướng tới một đường của 21.98. Nếu biến động này tiếp diễn, giá của Dropbox Inc có thể chạm mức 21.98 trong vòng 9 giờ tiếp theo. Nhưng đừng vội giao dịch, nó đã chạm đường này nhiều lần trong quá khứ, vì vậy biến động này có thể tồn tại trong thời gian ngắn và cuối cùng sẽ bật lên.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment