Natural Gas – đang tiến gần đến đường giá tâm lý

Natural Gas đang di chuyển tới đường kháng cự. Vì chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi mức này trong quá khứ, chúng ta có thể chứng kiến sự bứt ra khỏi đường này, hoặc bật trở lại các mức hiện tại. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 5 ngày gần nhất và có thể chạm nó lần nữa trong

Sự khởi đầu có thể của xu hướng giảm trên GBPJPY

GBPJPY đã phá vỡ một đường của 162.8530. Nếu sự bứt ra này đúng, chúng ta hy vọng giá của GBPJPY sẽ chạm 160.6986 trong vòng 2 ngày tiếp theo. Nhưng đừng vội giao dịch, nó đã từng chạm đường này nhiều lần trong quá khứ, vì vậy bạn có thể nên xác nhận sự bứt ra trước khi đặt bất kỳ giao dịch

Airbnb – psychological price line breached

Airbnb has broken through a resistance line. Because we have seen it retrace from this price in the past, one should wait for confirmation of the breakout before trading. It has touched this line numerous times in the last 8 days and suggests a possible target level to be around 113.21 within the next 9 hours.

Airbnb – garis harga psikologi dilanggar

Airbnb telah menembusi garis rintangan. Kerana kita telah melihatnya menjejaki semula dari harga ini pada masa lalu, peniaga harus menunggu pengesahan pelanggaran sebelum berdagang. Ia telah menyentuh garis ini berkali-kali dalam 8 hari dan mencadangkan tahap sasaran yang mungkin berada di sekitar 113.21 dalam 9 jam seterusnya.

Natural Gas – กำลังเข้าใกล้ระดับราคาทางจิตวิทยา

Natural Gas กำลังเคลื่อนที่ไปยังเส้นแนวต้านของ แนวต้าน เนื่องจากเราเคยเห็นราคาพักตัวจากตำแหน่งนี้มาก่อนในอดีต เราอาจได้เห็นการเบรคผ่านเส้นนี้หรือการรีบาวน์กลับไปยังเส้นปัจจุบัน ราคาได้มาแตะที่เส้นนี้แล้วหลายครั้งในช่วง 5 วันที่ผ่านมาและอาจกลับไปทดสอบอีกครั้งในช่วง 2 วันถัดไป

Possible start of a bearish trend on GBPJPY

GBPJPY has broken through a line of 162.8530. If this breakout holds true, we could see the price of GBPJPY heading towards 160.6986 within the next 2 days. But don’t be so quick to trade, it has tested this line numerous times in the past, so you should probably confirmation the breakout before placing any trades.