Pelanggaran garis harga penting akan berlaku oleh EOS

EOS sedang bergerak ke arah garis 1.1546 yang telah diuji beberapa kali pada masa lalu. Kami telah melihatnya menjejaki semula daripada kedudukan ini pada masa lalu, jadi pada peringkat ini tidak jelas sama ada ia akan melanggar harga ini atau melantun semula seperti yang berlaku sebelum ini. Jika EOS meneruskan trajektori semasanya, kita mungkin melihatnya bergerak ke arah 1.1546 dalam 21 jam.

Big movement possible on Airbnb

Airbnb has broken through a line of 107.83 and suggests a possible movement to 101.82 within the next 2 days. It has tested this line numerous times in the past, so one should wait for a confirmation of this breakout before taking any action. If the breakout doesn’t confirm, we could see a retracement back to lines seen in the last 28 days.

ใกล้จะเกิดการทะลุผ่านระดับราคาสำคัญของ EOS

EOS กำลังเคลื่อนตัวไปยังเส้นของ 1.1546 ซึ่งได้มีการทดสอบมาแล้วหลายครั้งในอดีต เราเคยเห็นว่าราคาได้ย่อตัวจากตำแหน่งนี้มาก่อนในอดีต ดังนั้นในขั้นนี้มันยังไม่ชัดเจนว่าราคาจะสามารถทะลุผ่านราคานี้หรือเกิดการรีบาวน์เหมือนก่อนหน้านี้ ถ้าหาก EOS ดำเนินต่อไปในทิศทางปัจจุบัน เราสามารถคาดหวังได้ว่าราคาจะไปที่ 1.1546 ภายใน 21 ชั่วโมงถัดไป

Có thể có biến động lớn trên Airbnb

Airbnb đã phá vỡ một đường của 107.83 và gợi ý biến động tiềm năng tới mức 101.82 trong vòng 2 ngày tiếp theo. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong quá khứ, vì vậy có lẽ nhà giao dịch nên đợi xác nhận sự bứt phá này trước khi đặt giao dịch. Nếu điểm bứt ra không xác nhận, chúng ta có

EOS sắp chạm đường giá quan trọng

EOS đang tiến gần một đường của 1.1546 mà nó đã chạm nhiều lần trong quá khứ. Chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi vị thế này trong quá khứ, vì vậy ở giai đoạn này không rõ liệu nó sẽ chạm mức giá này hay bật lên như trước đây. Nếu EOS tiếp tục theo quỹ đạo hiện tại, chúng ta

USDMXN – đang tiến gần đến đường giá tâm lý

USDMXN đang di chuyển tới đường kháng cự. Vì chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi mức này trong quá khứ, chúng ta có thể chứng kiến sự bứt ra khỏi đường này, hoặc bật trở lại các mức hiện tại. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 6 ngày gần nhất và có thể chạm nó lần nữa trong vòng

อาจเกิดแรงส่งครั้งสุดท้ายสำหรับ Coinbase

Coinbase กำลังมุ่งหน้าไปที่ระดับราคา 73.97 และสามารถไปถึงจุดนี้ได้ภายในช่วง 18 ชั่วโมงถัดไป ราคาได้มาทดสอบเส้นนี้หลายครั้งแล้ว และครั้งนี้อาจไม่แตกต่างจากในอดีตซึ่งจบลงด้วยการรีบาวน์แทนที่จะเกิดการเบรค ถ้าหากการเบรคยังไม่เกิดขึ้น เราจะสามารถเห็นการย่อตัวลงไปที่ระดับปัจจุบันได้