Aave đã chạm đường hỗ trợ

Aave đã phá vỡ đường hỗ trợ, mà nó đã chạm hai lần trong quá khứ. Chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi đường này trước đó, vì vậy nhà giao dịch nên đợi xác nhận sự bứt ra trước khi giao dịch. Nếu xu hướng mới này vẫn tiếp diễn, một mức mục tiêu ở khoảng 71.7269 trong 3 ngày tiếp