Big movement possible on EURCHF

EURCHF has broken through a line of 0.9840 and suggests a possible movement to 0.9815 within the next 20 hours. It has tested this line numerous times in the past, so one should wait for a confirmation of this breakout before taking any action. If the breakout doesn’t confirm, we could see a retracement back to lines seen in the last 8 days.

อาจมีการเคลื่อนตัวของราคาครั้งใหญ่สำหรับ EURCHF

EURCHF ได้เบรคผ่านระดับ 0.9840 และบอกถึงความเป็นไปได้ของการเคลื่อนตัวไปยัง 0.9815 ภายในช่วง 20 ชั่วโมงต่อจากนี้ ราคาได้เคยทดสอบที่เส้นนี้แล้วหลายครั้งในอดีต ดังนั้นคุณควรรอสัญญาณยืนยันของการเบรคนี้ก่อนทำการเทรด ถ้าหากการเบรคไม่ได้รับการยืนยัน เราอาจเห็นการย่อตัวกลับมาที่เส้นตามที่เห็นในช่วง 8 วันที่ผ่านมา

Có thể có biến động lớn trên EURCHF

EURCHF đã phá vỡ một đường của 0.9840 và gợi ý biến động tiềm năng tới mức 0.9815 trong vòng 20 giờ tiếp theo. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong quá khứ, vì vậy có lẽ nhà giao dịch nên đợi xác nhận sự bứt phá này trước khi đặt giao dịch. Nếu điểm bứt ra không xác nhận, chúng ta có

Kemungkinan pelanggaran tahap sokongan oleh Bitcoincash

Bitcoincash sedang bergerak ke arah garis sokongan yang telah diuji berkali-kali pada masa lalu. Kita telah melihatnya menjejak semula dari baris ini sebelum ini, jadi pada peringkat ini tidak jelas sama ada ia akan melanggar garis ini atau melantun seperti yang berlaku sebelum ini. Jika Bitcoincash meneruskan trajektori semasanya, kita dapat melihatnya mencapai 101.2166 dalam 7 jam.

Bitcoincash ใกล้จะมีการทะลุผ่านเส้นแนวรับ

Bitcoincash กำลังเคลื่อนตัวไปที่เส้นแนวรับของ สามเหลี่ยม ซึ่งได้มีการทดสอบแล้วหลายครั้งในอดีต เราเคยเห็นว่าราคาได้ย่อตัวจากเส้นนี้มาก่อน ดังนั้นในขั้นนี้มันยังไม่ชัดเจนว่าราคาจะสามารถทะลุผ่านเส้นหรือเกิดการรีบาวน์เหมือนก่อนหน้านี้ ถ้าหาก Bitcoincash ดำเนินต่อไปในทิศทางปัจจุบัน เราอาจเห็นราคาไปที่ 101.2166 ภายใน 7 ชั่วโมงถัดไป

Bitcoincash có thể chạm mức hỗ trợ

Bitcoincash đang tiến tới một đường hỗ trợ mà nó đã chạm nhiều lần trong quá khứ. Chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi đường này trước đây, vì vậy ở giai đoạn này, không rõ liệu nó sẽ phá vỡ đường này hay bật lên như trước đây. Nếu Bitcoincash tiếp tục theo quỹ đạo hiện tại, chúng ta có thể

Posible gran movimiento en el EURCHF

El EURCHF ha atravesado la línea de 0.9840, lo cual sugiere un posible movimiento en el nivel de 0.9815 en las próximas 20 horas. Ya ha probado esta línea en numerosas ocasiones durante el pasado, por lo que sería mejor esperar la confirmación de esta ruptura antes de llevar a cabo cualquier acción. Si no se confirma la rotura, observaremos un retroceso de nuevo