Amazon.com – garis harga psikologi dilanggar

Amazon.com telah menembusi garis sokongan. Kerana kita telah melihatnya menjejaki semula dari harga ini pada masa lalu, peniaga harus menunggu pengesahan pelanggaran sebelum berdagang. Ia telah menyentuh garis ini berkali-kali dalam 8 hari dan mencadangkan tahap sasaran yang mungkin berada di sekitar 81.31 dalam 15 jam seterusnya.

Amazon.com – ทะลุผ่านระดับราคาทางจิตวิทยา

Amazon.com ได้ทะลุผ่านแนวรับของ แนวรับ เนื่องจากเราได้เห็นการย่อตัวลงมาจากตำแหน่งนี้ในช่วงก่อนหน้านี้ คุณควรรอการยืนยันของการทะลุผ่านก่อนทำการเทรด ราคาได้มาแตะที่เส้นนี้หลายครั้งแล้วในช่วง 8 วันที่ผ่านมา และได้บอกถึงระดับเป้าหมายไว้ที่ประมาณ 81.31 ภายในช่วง 15 ชั่วโมงต่อไป

Amazon.com – chạm đường giá tâm lý

Amazon.com đã phá vỡ đường hỗ trợ. Vì chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi mức giá này trong quá khứ, nhà giao dịch nên đợi xác nhận sự bứt ra trước khi giao dịch. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 8 ngày gần nhất và gợi ý một mức mục tiêu có thể ở khoảng 81.31 trong 15 giờ