Natural Gas sắp bật lên hay bứt ra

Natural Gas đang hướng tới một đường của 4.2080. Nếu biến động này tiếp diễn, giá của Natural Gas có thể chạm mức 4.2080 trong vòng 20 giờ tiếp theo. Nhưng đừng vội giao dịch, nó đã chạm đường này nhiều lần trong quá khứ, vì vậy biến động này có thể tồn tại trong thời gian ngắn và cuối cùng sẽ bật lên.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment