AUDCAD – chạm đường giá tâm lý

AUDCAD đã phá vỡ đường hỗ trợ. Vì chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi mức giá này trong quá khứ, nhà giao dịch nên đợi xác nhận sự bứt ra trước khi giao dịch. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 16 ngày gần nhất và gợi ý một mức mục tiêu có thể ở khoảng 0.8812 trong 3 ngày

Kemungkinan pergerakan besar pada Airbnb

Airbnb telah menembusi garis 99.01 dan mencadangkan kemungkinan pergerakan ke 94.64 dalam 13 jam. Ia telah menguji garis ini beberapa kali pada masa lalu, jadi peniaga harus menunggu pengesahan pelepasan sebelum mengambil sebarang tindakan. Jika pecahan tidak mengesahkan, kita boleh melihat anjakan kembali ke garis yang dilihat dalam 16 hari lepas.

AUDCAD – ทะลุผ่านระดับราคาทางจิตวิทยา

AUDCAD ได้ทะลุผ่านแนวรับของ แนวรับ เนื่องจากเราได้เห็นการย่อตัวลงมาจากตำแหน่งนี้ในช่วงก่อนหน้านี้ คุณควรรอการยืนยันของการทะลุผ่านก่อนทำการเทรด ราคาได้มาแตะที่เส้นนี้หลายครั้งแล้วในช่วง 16 วันที่ผ่านมา และได้บอกถึงระดับเป้าหมายไว้ที่ประมาณ 0.8812 ภายในช่วง 3 วันต่อไป

อาจมีการเคลื่อนตัวของราคาครั้งใหญ่สำหรับ Airbnb

Airbnb ได้เบรคผ่านระดับ 99.01 และบอกถึงความเป็นไปได้ของการเคลื่อนตัวไปยัง 94.64 ภายในช่วง 13 ชั่วโมงต่อจากนี้ ราคาได้เคยทดสอบที่เส้นนี้แล้วหลายครั้งในอดีต ดังนั้นคุณควรรอสัญญาณยืนยันของการเบรคนี้ก่อนทำการเทรด ถ้าหากการเบรคไม่ได้รับการยืนยัน เราอาจเห็นการย่อตัวกลับมาที่เส้นตามที่เห็นในช่วง 16 วันที่ผ่านมา

Big movement possible on Airbnb

Airbnb has broken through a line of 99.01 and suggests a possible movement to 94.64 within the next 13 hours. It has tested this line numerous times in the past, so one should wait for confirmation of this breakout before taking any action. If the breakout doesn’t confirm, we could see a retracement back to lines seen in the last 16 days.

Breach of important price line imminent by Sweden 30

Sweden 30 is moving towards a line of 1900.2900 which it has tested numerous times in the past. We have seen it retrace from this position in the past, so at this stage it isn’t clear whether it will breach this price or rebound as it did before. If Sweden 30 continues in its current trajectory, we may see it move towards 1900.2900 within

Kemungkinan permulaan trend bearish pada Dogecoin

Dogecoin telah melepasi garis sokongan daripada Saluran Ke Atas pola carta. Jika pecahan ini berlaku, kita mungkin melihat harga Dogecoin menguji 0.0652 dalam 3 hari. Tetapi jangan terlalu cepat untuk berdagang, ia telah menguji garis ini pada masa lalu, jadi anda harus mengesahkan pelepasan sebelum mengambil sebarang tindakan.

AUDCAD – garis harga psikologi dilanggar

AUDCAD telah menembusi garis sokongan. Kerana kita telah melihatnya menjejaki semula dari harga ini pada masa lalu, peniaga harus menunggu pengesahan pelanggaran sebelum berdagang. Ia telah menyentuh garis ini berkali-kali dalam 16 hari dan mencadangkan tahap sasaran yang mungkin berada di sekitar 0.8812 dalam 3 days seterusnya.