AUDCAD – psychological price line breached

AUDCAD has broken through a support line. Because we have seen it retrace from this price in the past, one should wait for confirmation of the breakout before trading. It has touched this line numerous times in the last 16 days and suggests a possible target level to be around 0.8812 within the next 3 days.

Sự khởi đầu có thể của xu hướng giảm trên USDCAD

USDCAD đã phá vỡ một đường của 1.2860. Nếu sự bứt ra này đúng, chúng ta hy vọng giá của USDCAD sẽ chạm 1.2773 trong vòng 3 ngày tiếp theo. Nhưng đừng vội giao dịch, nó đã từng chạm đường này nhiều lần trong quá khứ, vì vậy bạn có thể nên xác nhận sự bứt ra trước khi đặt bất kỳ giao dịch

Kemungkinan permulaan trend bearish pada USDCAD

USDCAD telah menembusi garis 1.2860. Jika pecahan ini benar, kita boleh melihat harga USDCAD menuju kepada 1.2773 dalam 3 hari. Tetapi jangan terlalu cepat untuk berdagang, ia telah menguji garis ini beberapa kali pada masa lalu, jadi anda mungkin perlu mengesahkan pelepasan sebelum meletakkan sebarang dagangan.

PLATINUM กำลังเคลื่อนไปยังระดับราคาสำคัญที่ 933.8700

PLATINUM กำลังเข้าใกล้เส้นแนวต้านของ แนวต้าน ราคาได้มาแตะเส้นนี้หลายครั้งแล้วในช่วง 11 วันที่ผ่านมา ถ้าหากราคาจะมาแตะที่เส้นนี้อีกครั้ง ราคาอาจมาแตะในอีก 2 วันถัดไป

Possible start of a bearish trend on USDCAD

USDCAD has broken through a line of 1.2860. If this breakout holds true, we could see the price of USDCAD heading towards 1.2773 within the next 3 days. But don’t be so quick to trade, it has tested this line numerous times in the past, so you should probably confirm the breakout before placing any trades.

BTCEUR จะมีโมเมนตัมเพียงพอที่จะเบรคแนวต้านได้หรือไม่?

BTCEUR กำลังมุ่งหน้าไปที่เส้นแนวต้านของ จั่วแบบขึ้น และสามารถไปถึงจุดนี้ได้ภายในช่วง 3 วันถัดไป ราคาได้มาทดสอบเส้นนี้หลายครั้งแล้วในอดีต และครั้งนี้อาจไม่แตกต่างจากในอดีตซึ่งจบลงด้วยการรีบาวน์แทนที่จะเกิดการเบรค ถ้าหากการเบรคยังไม่เกิดขึ้น เราจะสามารถเห็นการย่อตัวลงไปสู่ระดับปัจจุบันได้