Sự khởi đầu có thể của xu hướng giảm trên Dogecoin

Dogecoin đã phá vỡ đường hỗ trợ của mô hình biểu đồ Mô hình Kênh đi Lên. Nếu sự bứt ra này đúng, chúng ta hy vọng giá của Dogecoin sẽ chạm mức 0.0652 trong vòng 3 ngày tiếp theo. Nhưng đừng vội giao dịch, nó đã từng chạm đường này trong quá khứ, vì vậy bạn có thể nên xác nhận sự bứt ra trước khi đặt bất kỳ giao dịch nào.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment