VeChain đã trải qua biến động đặc biệt lớn

Đối với những người không tin vào xu hướng, điều này có thể là cơ hội để tận dụng biến động đặc biệt 4,36% trên VeChain. Biến động đã xảy ra trên 20 giờ gần nhất. Đối với những người đầu tư theo xu hướng trong số các bạn, bạn có thể nghĩ về việc đi theo xu hướng có thể này.

Alibaba đã phá vỡ đường giá 80.98 quan trọng

Alibaba đã phá vỡ đường kháng cự. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 7 ngày gần nhất. Sự bứt ra này cho thấy khả năng di chuyển tới mức 82.28 trong 7 giờ tiếp theo. Vì chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi mức này trong quá khứ, nhà giao dịch nên đợi xác nhận sự bứt ra.

VeChain กำลังเคลื่อนตัวในช่วงกว้าง

สำหรับผู้ที่ไม่เชื่อในแนวโน้ม นี่อาจเป็นโอกาสใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนตัว 4.36% ของ VeChain การเคลื่อนตัวนี้ได้เกิดขึ้นในช่วง 20 ชั่วโมงที่ผ่านมา สำหรับผู้ที่กำลังติดตามแนวโน้มนี้อยู่ คุณอาจเกาะไปกับเทรนด์นี้ได้

PLATINUM กำลังเคลื่อนตัวในช่วงกว้าง

สำหรับผู้ที่ไม่เชื่อในแนวโน้ม นี่อาจเป็นโอกาสใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนตัว 3.39% ของ PLATINUM การเคลื่อนตัวนี้ได้เกิดขึ้นในช่วง 14 ชั่วโมงที่ผ่านมา สำหรับผู้ที่กำลังติดตามแนวโน้มนี้อยู่ คุณอาจเกาะไปกับเทรนด์นี้ได้