แท่งเทียน bearish รายวัน 6 แท่งติดต่อกันสำหรับ Bank of America

Bank of America ได้เคลื่อนที่ต่ำลงหลังจากเกิดแท่งเทียน รายวัน 6 แท่งติดต่อกันจาก 34.59 ไปยัง 30.54 ในช่วง 9 วันที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment