Should we expect a bearish trend on USDNOK?

The breakout of USDNOK through the 8.7826 price line is a breach of an important psychological price that is has tested numerous in the past. If this breakout persists, USDNOK could test 8.7594 within the next 20 hours. One should always be cautious before placing a trade, wait for confirmation of the breakout.

Should we expect a bullish trend on Netherlands 25?

The breakout of Netherlands 25 through the 724.1200 price line is a breach of an important psychological price that is has tested numerous in the past. If this breakout persists, Netherlands 25 could test 732.8900 within the next 23 hours. One should always be cautious before placing a trade, wait for confirmation of the breakout.

Chúng ta có nên mong đợi xu hướng tăng trên Netherlands 25 không?

Sự bứt ra của Netherlands 25 qua đường giá 724.1200 là việc chạm mức giá tâm lý quan trọng đã đạt được nhiều lần trong quá khứ. Nếu sự bứt ra này tiếp diễn, Netherlands 25 có thể chạm mức 732.8900 trong vòng 23 giờ tiếp theo. Nhà giao dịch phải luôn cẩn trọng trước khi đặt giao dịch, chờ sự xác nhận của

Coinbase sắp bật lên hay bứt ra

Coinbase đang hướng tới một đường của 152.04. Nếu biến động này tiếp diễn, giá của Coinbase có thể chạm mức 152.04 trong vòng 6 giờ tiếp theo. Nhưng đừng vội giao dịch, nó đã chạm đường này nhiều lần trong quá khứ, vì vậy biến động này có thể tồn tại trong thời gian ngắn và cuối cùng sẽ bật lên.

อาจเกิดแรงส่งครั้งสุดท้ายสำหรับ Dropbox Inc

Dropbox Inc กำลังมุ่งหน้าไปที่ระดับราคา 23.76 และสามารถไปถึงจุดนี้ได้ภายในช่วง 3 วันถัดไป ราคาได้มาทดสอบเส้นนี้หลายครั้งแล้ว และครั้งนี้อาจไม่แตกต่างจากในอดีตซึ่งจบลงด้วยการรีบาวน์แทนที่จะเกิดการเบรค ถ้าหากการเบรคยังไม่เกิดขึ้น เราจะสามารถเห็นการย่อตัวลงไปที่ระดับปัจจุบันได้