ใกล้จะเกิดการทะลุผ่านระดับราคาสำคัญของ Amazon.com

Amazon.com กำลังเคลื่อนตัวไปยังเส้นของ 3064.00 ซึ่งได้มีการทดสอบมาแล้วหลายครั้งในอดีต เราเคยเห็นว่าราคาได้ย่อตัวจากตำแหน่งนี้มาก่อนในอดีต ดังนั้นในขั้นนี้มันยังไม่ชัดเจนว่าราคาจะสามารถทะลุผ่านราคานี้หรือเกิดการรีบาวน์เหมือนก่อนหน้านี้ ถ้าหาก Amazon.com ดำเนินต่อไปในทิศทางปัจจุบัน เราสามารถคาดหวังได้ว่าราคาจะไปที่ 3064.00 ภายใน 8 ชั่วโมงถัดไป

Amazon.com sắp chạm đường giá quan trọng

Amazon.com đang tiến gần một đường của 3064.00 mà nó đã chạm nhiều lần trong quá khứ. Chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi vị thế này trong quá khứ, vì vậy ở giai đoạn này không rõ liệu nó sẽ chạm mức giá này hay bật lên như trước đây. Nếu Amazon.com tiếp tục theo quỹ đạo hiện tại, chúng ta

Breach of important price line imminent by Amazon.com

Amazon.com is moving towards a line of 3064.00 which it has tested numerous times in the past. We have seen it retrace from this position in the past, so at this stage it isn’t clear whether it will breach this price or rebound as it did before. If Amazon.com continues in its current trajectory, we may see it move towards 3064.00 within the next

ETHBTC – กำลังเข้าใกล้แนวรับของ ช่องแบบลง

ETHBTC กำลังเคลื่อนที่ไปยังเส้นแนวรับของ ช่องแบบลง เนื่องจากเราเคยเห็นราคาพักตัวจากเส้นนี้มาก่อน เราอาจได้เห็นการเบรคผ่านเส้นนี้หรือรีบาวน์กลับไปยังระดับปัจจุบัน ราคาได้มาแตะที่เส้นนี้แล้วหลายครั้งในช่วง 6 วันที่ผ่านมาและอาจมาทดสอบอีกครั้งใน 2 วันต่อไป

Có thể có biến động lớn trên Natural Gas

Natural Gas đã phá vỡ một đường của 7.0440 và gợi ý biến động tiềm năng tới mức 6.5643 trong vòng 15 giờ tiếp theo. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong quá khứ, vì vậy có lẽ nhà giao dịch nên đợi xác nhận sự bứt phá này trước khi đặt giao dịch. Nếu điểm bứt ra không xác nhận, chúng ta

Big movement possible on Natural Gas

Natural Gas has broken through a line of 7.0440 and suggests a possible movement to 6.5643 within the next 15 hours. It has tested this line numerous times in the past, so one should wait for confirmation of this breakout before taking any action. If the breakout doesn’t confirm, we could see a retracement back to lines seen in the last 7 days.

Kemungkinan pergerakan besar pada Natural Gas

Natural Gas telah menembusi garis 7.0440 dan mencadangkan kemungkinan pergerakan ke 6.5643 dalam 15 jam. Ia telah menguji garis ini beberapa kali pada masa lalu, jadi peniaga harus menunggu pengesahan pelepasan sebelum mengambil sebarang tindakan. Jika pecahan tidak mengesahkan, kita boleh melihat anjakan kembali ke garis yang dilihat dalam 7 hari lepas.

อาจมีการเคลื่อนตัวของราคาครั้งใหญ่สำหรับ Natural Gas

Natural Gas ได้เบรคผ่านระดับ 7.0440 และบอกถึงความเป็นไปได้ของการเคลื่อนตัวไปยัง 6.5643 ภายในช่วง 15 ชั่วโมงต่อจากนี้ ราคาได้เคยทดสอบที่เส้นนี้แล้วหลายครั้งในอดีต ดังนั้นคุณควรรอสัญญาณยืนยันของการเบรคนี้ก่อนทำการเทรด ถ้าหากการเบรคไม่ได้รับการยืนยัน เราอาจเห็นการย่อตัวกลับมาที่เส้นตามที่เห็นในช่วง 7 วันที่ผ่านมา