Chúng ta có nên mong đợi xu hướng tăng trên Netherlands 25 không?

Sự bứt ra của Netherlands 25 qua đường giá 724.1200 là việc chạm mức giá tâm lý quan trọng đã đạt được nhiều lần trong quá khứ. Nếu sự bứt ra này tiếp diễn, Netherlands 25 có thể chạm mức 732.8900 trong vòng 23 giờ tiếp theo. Nhà giao dịch phải luôn cẩn trọng trước khi đặt giao dịch, chờ sự xác nhận của việc bứt ra.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment