Coinbase sắp bật lên hay bứt ra

Coinbase đang hướng tới một đường của 152.04. Nếu biến động này tiếp diễn, giá của Coinbase có thể chạm mức 152.04 trong vòng 6 giờ tiếp theo. Nhưng đừng vội giao dịch, nó đã chạm đường này nhiều lần trong quá khứ, vì vậy biến động này có thể tồn tại trong thời gian ngắn và cuối cùng sẽ bật lên.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment