EURNOK – đang tiến gần đến đường giá tâm lý

EURNOK đang di chuyển tới đường hỗ trợ. Vì chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi mức này trong quá khứ, chúng ta có thể chứng kiến sự bứt ra khỏi đường này, hoặc bật trở lại các mức hiện tại. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 7 ngày gần nhất và có thể chạm nó lần nữa trong vòng

ช่วงเริ่มต้นของแนวโน้ม bearish สำหรับ Amazon.com

Amazon.com ได้เบรคผ่านเส้น 83.25 ถ้าหากการเบรคนี้เป็นจริง เราคาดว่าจะเห็นราคาของ Amazon.com ไปทดสอบที่ 82.18 ภายในช่วง 5 ชั่วโมงถัดไป แต่อย่าพึ่งรีบเทรดจนเกินไป ราคาเคยได้มาทดสอบที่เส้นนี้แล้วหลายครั้งในอดีต ดังนั้นคุณควรยืนยันการเบรคก่อนทำการเทรด

อาจเกิดการรีบาวน์หรือการเบรคขึ้นสำหรับ PLATINUM

PLATINUM กำลังมุ่งหน้าไปยังเส้น 1036.5300 ถ้าหากการเคลื่อนตัวนี้ยังคงเกิดขึ้นต่อไปได้ เราคาดว่าจะเห็นราคาของ PLATINUM ไปทดสอบที่ 1036.5300 ภายในช่วง 3 วันถัดไป แต่อย่าพึ่งรีบทำการเทรด ราคาได้มาทดสอบเส้นนี้หลายครั้งแล้วในอดีต ดังนั้นการเคลื่อนตัวนี้อาจเกิดการรีบาวน์

Possible start of a bearish trend on Amazon.com

Amazon.com has broken through a line of 83.25. If this breakout holds true, we could see the price of Amazon.com heading towards 82.18 within the next 5 hours. But don’t be so quick to trade, it has tested this line numerous times in the past, so you should probably confirmation the breakout before placing any trades.

Aave đã phá vỡ đường giá 56.4700 quan trọng

Aave đã phá vỡ đường kháng cự. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 11 ngày gần nhất. Sự bứt ra này cho thấy khả năng di chuyển tới mức 58.3840 trong 2 ngày tiếp theo. Vì chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi mức này trong quá khứ, nhà giao dịch nên đợi xác nhận sự bứt ra.