Aave đã phá vỡ đường giá 56.4700 quan trọng

Aave đã phá vỡ đường kháng cự. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 11 ngày gần nhất. Sự bứt ra này cho thấy khả năng di chuyển tới mức 58.3840 trong 2 ngày tiếp theo. Vì chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi mức này trong quá khứ, nhà giao dịch nên đợi xác nhận sự bứt ra.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment