Bitcoincash đã phá vỡ mức kháng cự

Bitcoincash đã phá vỡ đường kháng cự. Nó đã chạm đường này ít nhất hai lần trong 12 ngày gần nhất. Sự bứt ra này có thể cho thấy khả năng di chuyển tới mức 105.3752 trong 3 ngày tiếp theo. Vì chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi vị thế này trong quá khứ, nhà giao dịch nên đợi xác nhận

A final push possible on Australia 200

Australia 200 is heading towards 7193.0000 and could reach this point within the next 3 days. It has tested this line numerous times in the past, and this time could be no different, ending in a rebound instead of a breakout. If the breakout doesn’t happen, we could see a retracement back down to current levels.

USDCHF – đang tiến gần đến đường giá tâm lý

USDCHF đang di chuyển tới đường hỗ trợ. Vì chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi mức này trong quá khứ, chúng ta có thể chứng kiến sự bứt ra khỏi đường này, hoặc bật trở lại các mức hiện tại. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 10 ngày gần nhất và có thể chạm nó lần nữa trong vòng

Bitcoincash ได้ทะลุผ่านแนวต้าน

Bitcoincash ได้ทะลุผ่านแนวต้านของ สามเหลี่ยม ราคาได้มาแตะเส้นนี้อย่างน้อย 2 ครั้งแล้วในช่วง 12 วัน การเบรคนี้แสดงถึงโอกาสในการเคลื่อนตัวไปยัง 105.3752 ภายใน 3 วัน ต่อจากนี้ เนื่องจากเราได้เห็นการย่อตัวลงมาจากตำแหน่งนี้ในช่วงก่อนหน้านี้ คุณควรรอการยืนยันของการทะลุผ่านก่อนทำการเทรด

USDCHF – se acerca a la línea de precio psicológico

El USDCHF avanza hacia la línea de soporte de un Soporte. Como lo hemos observado retrocediendo desde este nivel en el pasado, podríamos observar, o bien una ruptura a través de esta línea o una recuperación de nuevo a los niveles actuales. Ya ha llegado a dicha línea en numerosas ocasiones durante los últimos 10 días y podría probarla de nuevo en un plazo