Bitcoincash đã phá vỡ mức kháng cự

Bitcoincash đã phá vỡ đường kháng cự. Nó đã chạm đường này ít nhất hai lần trong 12 ngày gần nhất. Sự bứt ra này có thể cho thấy khả năng di chuyển tới mức 105.3752 trong 3 ngày tiếp theo. Vì chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi vị thế này trong quá khứ, nhà giao dịch nên đợi xác nhận sự bứt ra trước khi giao dịch.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment