Big movement possible on Japan 225

Japan 225 has broken through a line of 27952.0000 and suggests a possible movement to 28054.0000 within the next 15 hours. It has tested this line numerous times in the past, so one should wait for a confirmation of this breakout before taking any action. If the breakout doesn’t confirm, we could see a retracement back to lines seen in the last 3 days.

Có thể có biến động lớn trên Japan 225

Japan 225 đã phá vỡ một đường của 27952.0000 và gợi ý biến động tiềm năng tới mức 28054.0000 trong vòng 15 giờ tiếp theo. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong quá khứ, vì vậy có lẽ nhà giao dịch nên đợi xác nhận sự bứt phá này trước khi đặt giao dịch. Nếu điểm bứt ra không xác nhận, chúng ta

Điều gì sẽ xảy ra với Bitcoincash?

Những người đầu tư theo xu hướng có lẽ đang háo hức theo dõi Bitcoincash để xem liệu sự biến động 12,7% mới nhất của nó có tiếp tục hay không. Nếu không, những người có ý định ngược lại sẽ rất vui với biến động đặc biệt lớn 21 giờ.