การเคลื่อนตัวแบบ bullish ขนาดใหญ่ของ Apple

Apple ได้เคลื่อนตัวสูงขึ้น 7.09% จาก 134.96 ไปยัง 144.53 ในช่วง 2 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment