A final push possible on AUDCAD

AUDCAD is heading towards 0.8709 and could reach this point within the next 2 days. It has tested this line numerous times in the past, and this time could be no different, ending in a rebound instead of a breakout. If the breakout doesn’t happen, we could see a retracement back down to current levels.

Amazon.com sắp chạm đường giá quan trọng

Amazon.com đang tiến gần một đường của 91.13 mà nó đã chạm nhiều lần trong quá khứ. Chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi vị thế này trong quá khứ, vì vậy ở giai đoạn này không rõ liệu nó sẽ chạm mức giá này hay bật lên như trước đây. Nếu Amazon.com tiếp tục theo quỹ đạo hiện tại, chúng ta

อาจเกิดแรงส่งครั้งสุดท้ายสำหรับ AUDCAD

AUDCAD กำลังมุ่งหน้าไปที่ระดับราคา 0.8709 และสามารถไปถึงจุดนี้ได้ภายในช่วง 2 วันถัดไป ราคาได้มาทดสอบเส้นนี้หลายครั้งแล้ว และครั้งนี้อาจไม่แตกต่างจากในอดีตซึ่งจบลงด้วยการรีบาวน์แทนที่จะเกิดการเบรค ถ้าหากการเบรคยังไม่เกิดขึ้น เราจะสามารถเห็นการย่อตัวลงไปที่ระดับปัจจุบันได้

Có thể có sự phục hồi cuối cùng trên AUDCAD.

AUDCAD đang hướng tới 0.8709 và có thể chạm điểm này trong vòng 2 ngày tiếp theo. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong quá khứ, và lần này có thể không khác gì, kết thúc bằng sự bật lên thay vì bứt ra. Nếu sự bứt ra không xảy ra, chúng ta có thể thấy sự thoái lui trở lại mức hiện

Breach of important price line imminent by Amazon.com

Amazon.com is moving towards a line of 91.13 which it has tested numerous times in the past. We have seen it retrace from this position in the past, so at this stage it isn’t clear whether it will breach this price or rebound as it did before. If Amazon.com continues in its current trajectory, we may see it move towards 91.13 within the next

ใกล้จะเกิดการทะลุผ่านระดับราคาสำคัญของ Amazon.com

Amazon.com กำลังเคลื่อนตัวไปยังเส้นของ 91.13 ซึ่งได้มีการทดสอบมาแล้วหลายครั้งในอดีต เราเคยเห็นว่าราคาได้ย่อตัวจากตำแหน่งนี้มาก่อนในอดีต ดังนั้นในขั้นนี้มันยังไม่ชัดเจนว่าราคาจะสามารถทะลุผ่านราคานี้หรือเกิดการรีบาวน์เหมือนก่อนหน้านี้ ถ้าหาก Amazon.com ดำเนินต่อไปในทิศทางปัจจุบัน เราสามารถคาดหวังได้ว่าราคาจะไปที่ 91.13 ภายใน 5 ชั่วโมงถัดไป