การเคลื่อนตัวแบบ bearish ขนาดใหญ่ของ Aave

Aave ได้เคลื่อนตัวต่ำลง 14.98% จาก 85.37 ไปยัง 72.58 ในช่วง 5 ชั่วโมง ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment