Có thể có sự phục hồi cuối cùng trên EURSEK.

EURSEK đang hướng tới 10.6617 và có thể chạm điểm này trong vòng 2 ngày tiếp theo. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong quá khứ, và lần này có thể không khác gì, kết thúc bằng sự bật lên thay vì bứt ra. Nếu sự bứt ra không xảy ra, chúng ta có thể thấy sự thoái lui trở lại mức hiện

อาจเกิดแรงส่งครั้งสุดท้ายสำหรับ EURSEK

EURSEK กำลังมุ่งหน้าไปที่ระดับราคา 10.6617 และสามารถไปถึงจุดนี้ได้ภายในช่วง 2 วันถัดไป ราคาได้มาทดสอบเส้นนี้หลายครั้งแล้ว และครั้งนี้อาจไม่แตกต่างจากในอดีตซึ่งจบลงด้วยการรีบาวน์แทนที่จะเกิดการเบรค ถ้าหากการเบรคยังไม่เกิดขึ้น เราจะสามารถเห็นการย่อตัวลงไปที่ระดับปัจจุบันได้

อาจเกิดการรีบาวน์หรือการเบรคขึ้นสำหรับ Alibaba

Alibaba กำลังมุ่งหน้าไปยังเส้น 87.55 ถ้าหากการเคลื่อนตัวนี้ยังคงเกิดขึ้นต่อไปได้ เราคาดว่าจะเห็นราคาของ Alibaba ไปทดสอบที่ 87.55 ภายในช่วง 17 ชั่วโมงถัดไป แต่อย่าพึ่งรีบทำการเทรด ราคาได้มาทดสอบเส้นนี้หลายครั้งแล้วในอดีต ดังนั้นการเคลื่อนตัวนี้อาจเกิดการรีบาวน์

A final push possible on EURSEK

EURSEK is heading towards 10.6617 and could reach this point within the next 2 days. It has tested this line numerous times in the past, and this time could be no different, ending in a rebound instead of a breakout. If the breakout doesn’t happen, we could see a retracement back down to current levels.

Alibaba sắp bật lên hay bứt ra

Alibaba đang hướng tới một đường của 87.55. Nếu biến động này tiếp diễn, giá của Alibaba có thể chạm mức 87.55 trong vòng 17 giờ tiếp theo. Nhưng đừng vội giao dịch, nó đã chạm đường này nhiều lần trong quá khứ, vì vậy biến động này có thể tồn tại trong thời gian ngắn và cuối cùng sẽ bật lên.

กำลังมีอะไรเกิดขึ้นกับ Bitcoin Cash SV?

ผู้ที่ติดตามแนวโน้มกำลังอยากเห็นว่าการปรับตัว 7.32% ของ Bitcoin Cash SV จะเดินหน้าไปต่อได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ ผู้คนส่วนนึงอาจต้องการทำกำไรออกมาสำหรับการปรับตัวขนาดใหญ่ในช่วง 2 วัน