การเคลื่อนตัวแบบ bullish ขนาดใหญ่ของ Bitcoincash

Bitcoincash ได้เคลื่อนตัวสูงขึ้น 9.62% จาก 118.215 ไปยัง 128.335 ในช่วง 14 ชั่วโมง ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment