EU Stocks 50 กำลังเคลื่อนไปยังระดับราคาสำคัญที่ 3710.8999

EU Stocks 50 กำลังเข้าใกล้เส้นแนวรับของ แนวรับ ราคาได้มาแตะเส้นนี้หลายครั้งแล้วในช่วง 11 วันที่ผ่านมา ถ้าหากราคาจะมาแตะที่เส้นนี้อีกครั้ง ราคาอาจมาแตะในอีก 20 ชั่วโมงถัดไป

USDCAD กำลังเคลื่อนไปยังระดับราคาสำคัญที่ 1.2816

USDCAD กำลังเข้าใกล้เส้นแนวรับของ แนวรับ ราคาได้มาแตะเส้นนี้หลายครั้งแล้วในช่วง 18 วันที่ผ่านมา ถ้าหากราคาจะมาแตะที่เส้นนี้อีกครั้ง ราคาอาจมาแตะในอีก 3 วันถัดไป