Aave có thể chạm mức kháng cự

Aave đang tiến tới một đường kháng cự mà nó đã chạm nhiều lần trong quá khứ. Chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi đường này trước đây, vì vậy ở giai đoạn này, không rõ liệu nó sẽ phá vỡ đường này hay bật lên như trước đây. Nếu Aave tiếp tục theo quỹ đạo hiện tại, chúng ta có thể

Kemungkinan dorongan terakhir pada PLATINUM

PLATINUM sedang menuju ke arah 924.2300 dan boleh mencapai tahap ini dalam 22 jam. Ia telah menguji garis ini beberapa kali pada masa lalu, dan kali ini mungkin tidak berbeza, berakhir dengan lantunan dan bukannya pelepasan. Jika penembusan tidak berlaku, kita boleh melihat anjakan kembali ke tahap semasa.

Aave ใกล้จะมีการทะลุผ่านเส้นแนวต้าน

Aave กำลังเคลื่อนตัวไปที่เส้นแนวต้านของ ช่องแบบขึ้น ซึ่งได้มีการทดสอบแล้วหลายครั้งในอดีต เราเคยเห็นว่าราคาได้ย่อตัวจากเส้นนี้มาก่อน ดังนั้นในขั้นนี้มันยังไม่ชัดเจนว่าราคาจะสามารถทะลุผ่านเส้นหรือเกิดการรีบาวน์เหมือนก่อนหน้านี้ ถ้าหาก Aave ดำเนินต่อไปในทิศทางปัจจุบัน เราอาจเห็นราคาไปที่ 68.8700 ภายใน 9 ชั่วโมงถัดไป

A final push possible on PLATINUM

PLATINUM is heading towards 924.2300 and could reach this point within the next 22 hours. It has tested this line numerous times in the past, and this time could be no different, ending in a rebound instead of a breakout. If the breakout doesn’t happen, we could see a retracement back down to current levels.

Bank of America กำลังเคลื่อนไปยังระดับราคาสำคัญที่ 31.63

Bank of America กำลังเข้าใกล้เส้นแนวรับของ แนวรับ ราคาได้มาแตะเส้นนี้หลายครั้งแล้วในช่วง 4 วันที่ผ่านมา ถ้าหากราคาจะมาแตะที่เส้นนี้อีกครั้ง ราคาอาจมาแตะในอีก 5 ชั่วโมงถัดไป

Có thể có sự phục hồi cuối cùng trên PLATINUM.

PLATINUM đang hướng tới 924.2300 và có thể chạm điểm này trong vòng 22 giờ tiếp theo. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong quá khứ, và lần này có thể không khác gì, kết thúc bằng sự bật lên thay vì bứt ra. Nếu sự bứt ra không xảy ra, chúng ta có thể thấy sự thoái lui trở lại mức hiện

กำลังมีอะไรเกิดขึ้นกับ Apple?

ผู้ที่ติดตามแนวโน้มกำลังอยากเห็นว่าการปรับตัว 11.59% ของ Apple จะเดินหน้าไปต่อได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ ผู้คนส่วนนึงอาจต้องการทำกำไรออกมาสำหรับการปรับตัวขนาดใหญ่ในช่วง 18 วัน