A final push possible on Procter & Gamble

Procter & Gamble is heading towards 161.14 and could reach this point within the next 10 hours. It has tested this line numerous times in the past, and this time could be no different, ending in a rebound instead of a breakout. If the breakout doesn’t happen, we could see a retracement back down to current levels.

Có thể có biến động lớn trên GBPJPY

GBPJPY đã phá vỡ một đường của 155.0730 và gợi ý biến động tiềm năng tới mức 155.4098 trong vòng 8 giờ tiếp theo. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong quá khứ, vì vậy có lẽ nhà giao dịch nên đợi xác nhận sự bứt phá này trước khi đặt giao dịch. Nếu điểm bứt ra không xác nhận, chúng ta có

Big movement possible on GBPJPY

GBPJPY has broken through a line of 155.0730 and suggests a possible movement to 155.4098 within the next 8 hours. It has tested this line numerous times in the past, so one should wait for a confirmation of this breakout before taking any action. If the breakout doesn’t confirm, we could see a retracement back to lines seen in the last 2 days.

อาจมีการเคลื่อนตัวของราคาครั้งใหญ่สำหรับ GBPJPY

GBPJPY ได้เบรคผ่านระดับ 155.0730 และบอกถึงความเป็นไปได้ของการเคลื่อนตัวไปยัง 155.4098 ภายในช่วง 8 ชั่วโมงต่อจากนี้ ราคาได้เคยทดสอบที่เส้นนี้แล้วหลายครั้งในอดีต ดังนั้นคุณควรรอสัญญาณยืนยันของการเบรคนี้ก่อนทำการเทรด ถ้าหากการเบรคไม่ได้รับการยืนยัน เราอาจเห็นการย่อตัวกลับมาที่เส้นตามที่เห็นในช่วง 2 วันที่ผ่านมา

Điều gì sẽ xảy ra với Dropbox Inc?

Những người đầu tư theo xu hướng có lẽ đang háo hức theo dõi Dropbox Inc để xem liệu sự biến động 6,79% mới nhất của nó có tiếp tục hay không. Nếu không, những người có ý định ngược lại sẽ rất vui với biến động đặc biệt lớn 4 ngày.

กำลังมีอะไรเกิดขึ้นกับ Dropbox Inc?

ผู้ที่ติดตามแนวโน้มกำลังอยากเห็นว่าการปรับตัว 6.79% ของ Dropbox Inc จะเดินหน้าไปต่อได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ ผู้คนส่วนนึงอาจต้องการทำกำไรออกมาสำหรับการปรับตัวขนาดใหญ่ในช่วง 4 วัน