เราคาดว่าจะได้เห็นแนวโน้ม bearish สำหรับ Walt Disney หรือไม่?

การเบรคของ Walt Disney ผ่านระดับราคา 149.87 ถือเป็นการทะลุผ่านราคาสำคัญทางจิตวิทยาที่ได้มีการทดสอบหลายครั้งแล้วในอดีต ถ้าหากการเบรคนี้ยังคงยืนอยู่ได้ เราคาดว่าจะเห็นราคาของ Walt Disney ไปทดสอบที่ 147.78 ภายในช่วง 6 ชั่วโมงถัดไป คุณควรระมัดระวังก่อนทำการเทรด รอการยืนยันของการเบรค

Should we expect a bearish trend on Walt Disney?

The breakout of Walt Disney through the 149.87 price line is a breach of an important psychological price that is has tested numerous in the past. If this breakout persists, Walt Disney could test 147.78 within the next 6 hours. One should always be cautious before placing a trade, wait for confirmation of the breakout.