Chúng ta có nên mong đợi xu hướng giảm trên Walt Disney không?

Sự bứt ra của Walt Disney qua đường giá 149.87 là việc chạm mức giá tâm lý quan trọng đã đạt được nhiều lần trong quá khứ. Nếu sự bứt ra này tiếp diễn, Walt Disney có thể chạm mức 147.78 trong vòng 6 giờ tiếp theo. Nhà giao dịch phải luôn cẩn trọng trước khi đặt giao dịch, chờ sự xác nhận của việc bứt ra.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment