Bitcoin – Đã chạm đường kháng cự

Bitcoin đã phá vỡ đường resistance của mô hình biểu đồ kỹ thuật Mô hình Tam giác. Vì chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi đường này trong quá khứ, nhà giao dịch nên đợi xác nhận sự bứt ra trước khi đưa ra bất kỳ hành động nào. Nó đã chạm đường này hai lần trong 2 ngày gần nhất và gợi ý một mức mục tiêu có thể ở khoảng 32541.8735 trong 14 giờ tiếp theo.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment