Có thể có biến động lớn trên Alibaba

Alibaba đã phá vỡ một đường của 83.27 và gợi ý biến động tiềm năng tới mức 76.11 trong vòng 17 giờ tiếp theo. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong quá khứ, vì vậy có lẽ nhà giao dịch nên đợi xác nhận sự bứt phá này trước khi đặt giao dịch. Nếu điểm bứt ra không xác nhận, chúng ta có

Kemungkinan pergerakan besar pada Alibaba

Alibaba telah menembusi garis 83.27 dan mencadangkan kemungkinan pergerakan ke 76.11 dalam 17 jam. Ia telah menguji garis ini beberapa kali pada masa lalu, jadi peniaga harus menunggu pengesahan pelepasan sebelum mengambil sebarang tindakan. Jika pecahan tidak mengesahkan, kita boleh melihat anjakan kembali ke garis yang dilihat dalam 16 hari lepas.

Kemungkinan permulaan trend bullish pada Italy 40

Italy 40 telah menembusi garis 23601.0000. Jika pecahan ini benar, kita boleh melihat harga Italy 40 menuju kepada 23902.5000 dalam 5 jam. Tetapi jangan terlalu cepat untuk berdagang, ia telah menguji garis ini beberapa kali pada masa lalu, jadi anda mungkin perlu mengesahkan pelepasan sebelum meletakkan sebarang dagangan.

Big movement possible on Alibaba

Alibaba has broken through a line of 83.27 and suggests a possible movement to 76.11 within the next 17 hours. It has tested this line numerous times in the past, so one should wait for confirmation of this breakout before taking any action. If the breakout doesn’t confirm, we could see a retracement back to lines seen in the last 16 days.

Possible start of a bullish trend on Italy 40

Italy 40 has broken through a line of 23601.0000. If this breakout holds true, we could see the price of Italy 40 heading towards 23902.5000 within the next 5 hours. But don’t be so quick to trade, it has tested this line numerous times in the past, so you should probably confirm the breakout before placing any trades.

Bitcoin Cash SV กำลังเคลื่อนตัวไปที่ใด?

การเคลื่อนตัว 19.78% ในช่วง 10 ชั่วโมงของ Bitcoin Cash SV ดูค่อนข้างชัดเจน คุณอาจเริ่มพิจารณาว่ามันจะเคลื่อนตัวไปทิศทางไหนต่อไป มันจะเป็นแนวโน้มลงต่อไปหรือจะกลับตัวไปในทิศทางก่อนหน้านี้

อาจมีการเคลื่อนตัวของราคาครั้งใหญ่สำหรับ Alibaba

Alibaba ได้เบรคผ่านระดับ 83.27 และบอกถึงความเป็นไปได้ของการเคลื่อนตัวไปยัง 76.11 ภายในช่วง 17 ชั่วโมงต่อจากนี้ ราคาได้เคยทดสอบที่เส้นนี้แล้วหลายครั้งในอดีต ดังนั้นคุณควรรอสัญญาณยืนยันของการเบรคนี้ก่อนทำการเทรด ถ้าหากการเบรคไม่ได้รับการยืนยัน เราอาจเห็นการย่อตัวกลับมาที่เส้นตามที่เห็นในช่วง 16 วันที่ผ่านมา

Big movement possible on GBPCAD

GBPCAD has broken through a line of 1.5987 and suggests a possible movement to 1.5845 within the next 2 days. It has tested this line numerous times in the past, so one should wait for confirmation of this breakout before taking any action. If the breakout doesn’t confirm, we could see a retracement back to lines seen in the last 8 days.

อาจมีการเคลื่อนตัวของราคาครั้งใหญ่สำหรับ GBPCAD

GBPCAD ได้เบรคผ่านระดับ 1.5987 และบอกถึงความเป็นไปได้ของการเคลื่อนตัวไปยัง 1.5845 ภายในช่วง 2 วันต่อจากนี้ ราคาได้เคยทดสอบที่เส้นนี้แล้วหลายครั้งในอดีต ดังนั้นคุณควรรอสัญญาณยืนยันของการเบรคนี้ก่อนทำการเทรด ถ้าหากการเบรคไม่ได้รับการยืนยัน เราอาจเห็นการย่อตัวกลับมาที่เส้นตามที่เห็นในช่วง 8 วันที่ผ่านมา