Điều gì đang xảy ra với NZDUSD?

Những người đầu tư theo xu hướng có lẽ đang háo hức theo dõi NZDUSD để xem liệu 9 nến liên tiếp mới nhất của nó có tiếp tục hay không. Nếu không, những người có ý định ngược lại sẽ rất vui với biến động đặc biệt lớn kéo dài 12 ngày.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment