Điều gì sẽ xảy ra với Natural Gas?

Những người đầu tư theo xu hướng có lẽ đang háo hức theo dõi Natural Gas để xem liệu sự biến động 40,48% mới nhất của nó có tiếp tục hay không. Nếu không, những người có ý định ngược lại sẽ rất vui với biến động đặc biệt lớn 34 ngày.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment