Ke mana Berkshire Hathaway bergerak?

Pergerakan sebanyak 3.98% melebihi 5 hari pada Berkshire Hathaway tidak disedari. Anda boleh mula pertimbangkan ke mana arah seterusnya, penerusan arah trend menurun atau pembalikan dalam arah sebelumnya.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment