เราคาดว่าจะได้เห็นแนวโน้ม bullish สำหรับ Australia 200 หรือไม่?

การเบรคของ Australia 200 ผ่านระดับราคา 7534.0000 ถือเป็นการทะลุผ่านราคาสำคัญทางจิตวิทยาที่ได้มีการทดสอบหลายครั้งแล้วในอดีต ถ้าหากการเบรคนี้ยังคงยืนอยู่ได้ เราคาดว่าจะเห็นราคาของ Australia 200 ไปทดสอบที่ 7573.6001 ภายในช่วง 15 ชั่วโมงถัดไป คุณควรระมัดระวังก่อนทำการเทรด รอการยืนยันของการเบรค

อาจเกิดการรีบาวน์หรือการเบรคสำหรับ Ripple

Ripple กำลังมุ่งหน้าไปยังเส้นแนวรับของ จั่วแบบลง ถ้าหากการเคลื่อนตัวนี้ยังคงเกิดขึ้นต่อไปได้ เราคาดว่าจะเห็นราคาของ Ripple ไปทดสอบที่ 0.7810 ภายในช่วง 3 วันถัดไป แต่อย่าพึ่งรีบทำการเทรด ราคาได้มาทดสอบเส้นนี้หลายครั้งแล้วในอดีต ดังนั้นการเคลื่อนตัวนี้อาจเกิดการรีบาวน์เหมือนที่เกิดขึ้นในอดีต

Should we expect a bullish trend on Australia 200?

The breakout of Australia 200 through the 7534.0000 price line is a breach of an important psychological price that is has tested numerous in the past. If this breakout persists, Australia 200 could test 7573.6001 within the next 15 hours. One should always be cautious before placing a trade, wait for confirmation of the breakout.

Bật lên hay bứt ra sắp xảy ra trên Ripple

Ripple đang hướng tới đường hỗ trợ của Mô hình Hình chêm Hướng xuống. Nếu biến động này tiếp diễn, chúng ta hy vọng giá của Ripple sẽ chạm mức 0.7810 trong vòng 3 ngày tiếp theo. Nhưng đừng vội giao dịch, nó đã chạm đường này nhiều lần trong quá khứ, vì vậy biến động này có thể tồn tại trong thời gian

USDMXN กำลังเคลื่อนตัวในช่วงกว้าง

สำหรับผู้ที่ไม่เชื่อในแนวโน้ม นี่อาจเป็นโอกาสใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนตัว 7.01% ของ USDMXN การเคลื่อนตัวนี้ได้เกิดขึ้นในช่วง 28 วันที่ผ่านมา สำหรับผู้ที่กำลังติดตามแนวโน้มนี้อยู่ คุณอาจเกาะไปกับเทรนด์นี้ได้

Chúng ta có nên mong đợi xu hướng tăng trên Australia 200 không?

Sự bứt ra của Australia 200 qua đường giá 7534.0000 là việc chạm mức giá tâm lý quan trọng đã đạt được nhiều lần trong quá khứ. Nếu sự bứt ra này tiếp diễn, Australia 200 có thể chạm mức 7573.6001 trong vòng 15 giờ tiếp theo. Nhà giao dịch phải luôn cẩn trọng trước khi đặt giao dịch, chờ sự xác nhận của