Hong Kong 50 sẽ biến động tới đâu?

Sau khi đạt 7 nến giảm trong 10 ngày, bạn có thể bắt đầu xem xét liệu vị trí tiếp theo của Hong Kong 50, sự tiếp diễn của xu hướng giảm hiện tại, hoặc sự đảo chiều theo xu hướng trước đó.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment