แท่งเทียน bearish รายวัน 6 แท่งติดต่อกันสำหรับ Hong Kong 50

Hong Kong 50 ได้เคลื่อนที่ต่ำลงหลังจากเกิดแท่งเทียน รายวัน 6 แท่งติดต่อกันจาก 22751.0000 ไปยัง 21007.0000 ในช่วง 9 วันที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment