Điều gì sẽ xảy ra với AUDCAD?

Những người đầu tư theo xu hướng có lẽ đang háo hức theo dõi AUDCAD để xem liệu sự biến động 5,08% mới nhất của nó có tiếp tục hay không. Nếu không, những người có ý định ngược lại sẽ rất vui với biến động đặc biệt lớn 38 ngày.

กำลังมีอะไรเกิดขึ้นกับ AUDCAD?

ผู้ที่ติดตามแนวโน้มกำลังอยากเห็นว่าการปรับตัว 5.08% ของ AUDCAD จะเดินหน้าไปต่อได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ ผู้คนส่วนนึงอาจต้องการทำกำไรออกมาสำหรับการปรับตัวขนาดใหญ่ในช่วง 38 วัน

Chúng ta có nên mong đợi Bitcoin Cash SV sẽ bứt ra hay bật lên hay không?

Biến động của Bitcoin Cash SV hướng tới đường giá 80.3500 là lần chạm đường này khác mà nó đã chạm nhiều lần trong quá khứ. Chúng ta mong đợi tỷ giá sẽ chạm đường này trong 3 ngày tiếp theo, nhưng không chắc liệu nó có dẫn đến sự bứt ra khỏi đường này không, hay chỉ đơn giản là bật trở lại