การเคลื่อนตัวแบบ bullish ขนาดใหญ่ของ OIL BRENT

OIL BRENT ได้เคลื่อนตัวสูงขึ้น 32.29% จาก 71.47 ไปยัง 94.39 ในช่วง 58 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment