EURTRY sắp chạm đường giá quan trọng

EURTRY đang tiến gần một đường của 15.4175 mà nó đã chạm nhiều lần trong quá khứ. Chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi vị thế này trong quá khứ, vì vậy ở giai đoạn này không rõ liệu nó sẽ chạm mức giá này hay bật lên như trước đây. Nếu EURTRY tiếp tục theo quỹ đạo hiện tại, chúng ta

Pelanggaran garis harga penting akan berlaku oleh EURTRY

EURTRY sedang bergerak ke arah garis 15.4175 yang telah diuji beberapa kali pada masa lalu. Kami telah melihatnya menjejaki semula daripada kedudukan ini pada masa lalu, jadi pada peringkat ini tidak jelas sama ada ia akan melanggar harga ini atau melantun semula seperti yang berlaku sebelum ini. Jika EURTRY meneruskan trajektori semasanya, kita mungkin melihatnya bergerak ke arah 15.4175 dalam 2 hari.

Breach of important price line imminent by EURTRY

EURTRY is moving towards a line of 15.4175 which it has tested numerous times in the past. We have seen it retrace from this position in the past, so at this stage it isn’t clear whether it will breach this price or rebound as it did before. If EURTRY continues in its current trajectory, we may see it move towards 15.4175 within the next

ใกล้จะเกิดการทะลุผ่านระดับราคาสำคัญของ EURTRY

EURTRY กำลังเคลื่อนตัวไปยังเส้นของ 15.4175 ซึ่งได้มีการทดสอบมาแล้วหลายครั้งในอดีต เราเคยเห็นว่าราคาได้ย่อตัวจากตำแหน่งนี้มาก่อนในอดีต ดังนั้นในขั้นนี้มันยังไม่ชัดเจนว่าราคาจะสามารถทะลุผ่านราคานี้หรือเกิดการรีบาวน์เหมือนก่อนหน้านี้ ถ้าหาก EURTRY ดำเนินต่อไปในทิศทางปัจจุบัน เราสามารถคาดหวังได้ว่าราคาจะไปที่ 15.4175 ภายใน 2 วันถัดไป

Chúng ta có nên mong đợi Amazon.com sẽ bứt ra hay bật lên hay không?

Biến động của Amazon.com hướng tới đường giá 3189.74 là lần chạm đường này khác mà nó đã chạm nhiều lần trong quá khứ. Chúng ta mong đợi tỷ giá sẽ chạm đường này trong 2 ngày tiếp theo, nhưng không chắc liệu nó có dẫn đến sự bứt ra khỏi đường này không, hay chỉ đơn giản là bật trở lại đường hiện

Điều gì sẽ xảy ra với PLATINUM?

Những người đầu tư theo xu hướng có lẽ đang háo hức theo dõi PLATINUM để xem liệu sự biến động 3,89% mới nhất của nó có tiếp tục hay không. Nếu không, những người có ý định ngược lại sẽ rất vui với biến động đặc biệt lớn 21 giờ.