Chúng ta có nên mong đợi xu hướng tăng trên EURNZD không?

Sự bứt ra của EURNZD qua đường giá 1.7086 là việc chạm mức giá tâm lý quan trọng đã đạt được nhiều lần trong quá khứ. Nếu sự bứt ra này tiếp diễn, EURNZD có thể chạm mức 1.7107 trong vòng 7 giờ tiếp theo. Nhà giao dịch phải luôn cẩn trọng trước khi đặt giao dịch, chờ sự xác nhận của việc bứt ra.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment