Italy 40 ได้เกิดแท่งเทียน bearish 4 ชั่วโมง 5 แท่งติดต่อกัน

สำหรับผู้ที่ไม่เชื่อในแนวโน้ม นี่อาจเป็นโอกาสใช้ประโยชน์จากการเกิดแท่งเทียน bearish จำนวนมากติดต่อกันสำหรับ Italy 40 การเคลื่อนตัวได้เกิดขึ้นในช่วง 2 วันที่ผ่านมา สำหรับผู้ที่กำลังติดตามแนวโน้มนี้อยู่ คุณอาจเกาะไปกับเทรนด์นี้ได้

Kemungkinan pergerakan besar pada Dogecoin

Dogecoin telah menembusi garis 0.1361 dan mencadangkan kemungkinan pergerakan ke 0.1332 dalam 2 hari. Ia telah menguji garis ini beberapa kali pada masa lalu, jadi peniaga harus menunggu pengesahan pelepasan sebelum mengambil sebarang tindakan. Jika pecahan tidak mengesahkan, kita boleh melihat anjakan kembali ke garis yang dilihat dalam 7 hari lepas.

Có thể có biến động lớn trên Dogecoin

Dogecoin đã phá vỡ một đường của 0.1361 và gợi ý biến động tiềm năng tới mức 0.1332 trong vòng 2 ngày tiếp theo. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong quá khứ, vì vậy có lẽ nhà giao dịch nên đợi xác nhận sự bứt phá này trước khi đặt giao dịch. Nếu điểm bứt ra không xác nhận, chúng ta có