แท่งเทียน bullish 4 ชั่วโมง 5 แท่งติดต่อกันสำหรับ Alibaba

Alibaba ได้เคลื่อนที่สูงขึ้นหลังจากเกิดแท่งเทียน 4 ชั่วโมง 5 แท่งติดต่อกันจาก 104.64 ไปยัง 107.41 ในช่วง 2 วันที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment