แท่งเทียน bullish รายวัน 5 แท่งติดต่อกันสำหรับ Bank of America

Bank of America ได้เคลื่อนที่สูงขึ้นหลังจากเกิดแท่งเทียน รายวัน 5 แท่งติดต่อกันจาก 32.53 ไปยัง 34.32 ในช่วง 9 วันที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment