การเคลื่อนตัวแบบ bullish ขนาดใหญ่ของ OIL WTI

OIL WTI ได้เคลื่อนตัวสูงขึ้น 5.22% จาก 70.47 ไปยัง 74.15 ในช่วง 19 ชั่วโมง ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment